Workflow

Modul WORKFLOW umožňuje previesť užívateľa systému vybratým procesom na základe popisu procesu, popisu pracovných miest a ich zapojenia do procesu, obsadenia pracovných pozícií jednotlivými osobami a prepojenia programových funkcií systému s uzlami procesu. Je rovnako integrálnou súčasťou celého systému a dokáže tak riadiť všetky procesy v rámci systému aj mimo neho. Všetky procesy je možné zobraziť a modifikovať v grafickej podobe.