CRM a Marketing

Modul CRM A MARKETING dopĺňa už vysoko nadštandartné možnosti práce s obchodnými partnermi. Ako bonus je v rámci Qi start edition poskytnutá zákazníkovi karta osoby, ktorá privádza k dokonalosti prácu s kontaktnými osobami obchodných partnerov. Okrem štandartnej fotografie možno veľmi podrobne evidovať detailné informácie o jednotlivých osobách, vrátane rodinných príslušníkov, osobných, telefónnych a e-mailových spojení, časovo štrukturovaných poznámok, až po osobné charakteristiky a súkromné výročia. Tie možno sledovať aj u jednotlivých obchodných partnerov a tiež im zasielať blahopriania a pod. Dispečer zodpovedný za komunikáciu so zákazníkmi a za koordináciu úloh súvisiacich s plnením ich požiadaviek má k dispozícii efektívny nástroj k riadeniu týchto činností. Ku každému obchodnému partnerovi sú k dispozícii súhrnné prehľady jeho požiadaviek s väzbou na úlohy zodpovedných pracovníkov. K väčšej účinnosti marketingových kampaní možno s úspechom využiť nástroje pre segmentáciu trhu a zaradenie partnera do viacerých obchodných segmentov súčasne. Je možné detailne zaznamenávať všetky činnosti súvisiace s riadením obchodného prípadu, vrátane celej histórie jeho vývoja. Je tu detailný pohľad na finančné aj logistické doklady súvisiace s konkrétnym obchodným prípadom atď. Veľmi zaujímavým a užitočným pomocníkom je nástroj pre prípravu evidencie a riadenie marketingových akcií.