Financie

Modul FINANCIE pokrýva všetky činnosti súvisiace s finančnými tokmi v organizácii. Zahŕňa časti pre spracovanie pohľadávok, záväzkov, bankových a pokladničných platieb, knihy bankových účtov alebo pokladničné knihy. Pokladne aj účty môžu byť vedené v ľubovoľných menách. Súčasťou modulu sú funkcie pre prácu s vydanými a prijatými faktúrami, prijatými a vydanými dobropismi, prijatými i vydanými zálohovými listami či proforma-faktúrami, prevzatými pohľadávkami a záväzkami (napr. z iných starších informačných systémov), prijatými JCD, upomienkami, penalizačnými faktúrami, pokladničnými príjemkami a výdajkami, príkazmi na úhradu, bankovými výpismi atď. Všetky doklady môžu mať charakter ako tuzemských tak aj zahraničných dokladov a môžu byť vystavované v rôznych menách. Samozrejmosťou je elektronická komunikácia s bankami. Rovnako samozrejmá a príjemná je i nadväznosť na evidenciu DPH a ostatné súvisiace agendy.

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec

VZDIALENÝ PRÍSTUP


 Remotely Desktop Klient