Majetok

Modul obsahuje funkcie pre prácu s majetkom, ktoré sú v Qi rozdelené do niekoľkých čiastkových blokov. Základný majetok poskytuje organizácii prostriedky pre evidenciu vlastného aj cudzieho majetku. Táto základná funkčnosť je ďalej rozširovaná obchodnými jednotkami pre operácie s krátkodobým a dlhodobým majetkom. Majetok krátkodobý je určený na prácu s evidovaným krátkodobým majetkom, predtým označovaným ako DKP, DIM či EDM. Majetok dlhodobý umožňuje viesť podrobnú evidenciu cien, zmien a všetkých akcií vykonávaných s dlhodobým majetkom. Rovnako umožňuje evidovať všetky podklady pre výpočet odpisov.

Štandardný výpočet účtovných a daňových odpisov poskytuje efektívne prostriedky pre kvalifikované plánovanie a tvorbu účtovných odpisov majetku od modelovania odpisov, cez z neho odvodenej analýzy a prognózy až po vlastný plán. Plán odpisov môže byť súčasťou finančného plánu organizácie, možná je aj tvorba daňových odpisových plánov. Pre organizácie so špecifickými požiadavkami slúži rozšírený výpočet odpisov umožňujúci odpisovať napr. časti investičných celkov alebo odpisovať neštandardnými druhmi odpisov. Pri všetkých druhoch majetku je možné sledovať jeho umiestnenie, k dispozícii sú aj nástroje pre inventarizáciu. Zmeny v dlhodobom aj krátkodobom majetku je možné automatizovane účtovať v rámci modulu Finančné účtovníctvo.

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec

VZDIALENÝ PRÍSTUP


 Remotely Desktop Klient