Predaj a nákup

Modul PREDAJ A NÁKUP  je nevyhnutným nástrojom pre efektívne riadenie obchodných procesov v oblasti nákupu a predaja tovaru. Pri tvorbe jednotlivých dokladov možno veľmi elegantne vychádzať z dokladov už existujúcich a ich obsah postupne preklápať do dokladov nasledujúcich. Ucelená rada dokladov môže začínať napr. vydanými ponukami, pokračuje prijatými objednávkami (papierovo, elektronicky alebo on-line cez web), nasledujú vydané dodacie a záručné listy, vydané faktúry a prijaté platby v bankovom výpise. Podobnú radu dokladov možno vytvárať aj na strane príjmu. Všetky doklady možno samozrejme vytvárať v rôznych dokladových radách, menách a jazykoch. Tlačové predlohy ku všetkým dokladom sú užívateľsky definovateľné. Pri predaji možno využívať prakticky neobmedzené množstvo tvorby cien, zliav a prirážok, zaraďovať partnerov do dílerských kategórií, trhov atď. Rozsiahla agenda obchodných partnerov len podčiarkuje nadštandartné vlastnosti a komfort prvého elastického informačného systému Qi.