Správa systému

Bezpečnosť prístupu k dátam chráni prepracovaný systém prístupových práv, ktoré možno v systéme nastavovať jednotlivým užívateľom alebo skupinám užívateľov. Práva sa vzťahujú k jednotlivým funkciám systému (čítanie, zápis, modifikácia, mazanie) a ďalej k dátam, t.j. k dátovým triedam a ich atribútom, prípadne je ich možné nastaviť na vybrané množiny záznamov, ako sú dokladové rady, sklady, účty, pokladne atď. Aby mohol užívateľ Qi start edition vyskúšať a využiť elasticitu celého systému Qi, má k dispozícii aj funkcie pre modifikáciu a tvorbu variantov formulárov a tlačových zostáv, pomocou ktorých má možnosť si upraviť alebo vytvoriť nové obrazovkové formuláre alebo tlačové zostavy, ktoré mu budú lepšie vyhovovať pri práci so systémom.