Prenosy dát

Samostatnou a skôr technologickou časťou Qi, je modul PRENOSY DÁT, ktorý v rámci vybratých aplikácií, umožňuje vykonávať spracovanie dát vo vzdialených lokalitách v samostatných databázach, tzv. off-line. Táto funkčnosť nájde uplatnenie najmä v organizácií so vzdialenými pobočkami, ktoré nedisponujú dostatočne dimenzovanou priamou konektivitou k centrálnej databáze systému pre on-line spracovanie dát. Ďalšie uplatnenie nájdu prenosy dát pri zákazkovom spracovaní dát viacerých subjektov napríklad účtovnou agentúrou alebo pri vzájomnej výmene dát a dokladov medzi firmami v rámci výrobného či distribučného reťazca.