Kompletizácia

Sada funkcií pre podporu jednoduchej výroby. Pomocou vytvárania jednoúrovňových kusovníkov a kompletizačných zákaziek je určená pre organizácie, ktoré svojou potrebou pokrývajú iba malú časť problematiky veľkých výrobných procesov. V podstate umožní kompletizáciu výrobku z nakupovaných dielov a riadenie tohoto procesu pomocou výrobných zákaziek v čase. Kompletizácia je niekedy v praxi označovaná ako tzv. "malá" výroba.

Podstatnou výhodou modulu je to, že dáta sú zapisované do rovnakého dátového uloženia ako "veľká" výroba, čo znamená, že v prípade prechodu organizácie na "veľké" výrobné moduly nebude nutné dáta (napr. kusovníky, či popisy výrobkov) zadávať odznova.