Plánovanie výroby

Modul PLÁNOVANIE VÝROBY umožňuje zostaviť plán výroby len na základe potreby materiálu, bez započítania kapacít jednotlivých pracovísk alebo naopak na základe potreby materiálu a aj kapacít jednotlivých pracovísk. Výpočet zohľadňuje okrem iného priority zákaziek a výrobné dávky. Plánovanie výroby metódou kritickej cesty umožňuje zostaviť plán výroby na základe potreby materiálu a kapacity jednotlivých pracovísk. Pri výpočte sa berie ohľad na poradie jednotlivých operácií, možné súbehy operácií na viacerých pracoviskách, výrobné dávky, priority zákaziek atď. Do plánu je možné zahrnúť aj rozpis kooperácií na jednotlivých kooperačných partnerov vrátane cien a termínov dodaní. Dielenské plánovanie a dielenské riadenie výroby umožňuje úkolovanie až na jednotlivých pracovníkov a sledovanie plnení zadaných úloh na základe výkazov práce. Ďalej umožňuje efektívne riadiť materiálové toky prebiehajúce medzi výrobou a skladmi, alebo sledovať fronty operácií na jednotlivých pracoviskách.