Sledovanie kvality

Všetky vstupy dát a zvlášť štatistické, dokumentačné a kontrolné prehľady plne podporujú systémy kvality podľa noriem ISO 9000 a 14000 alebo VDA 6. Ďalšie súvislosti s výrobou majú výdajne náradia, evidencia pracovných pomôcok či nástroje pre odvodzovanie noriem napr. na základe tvarových podobností.