Qi podporuje nové fiskálne pokladnice

16.06.2010 16:24

V súlade so zákonom 289/2008 Z.z o používaní elektronických registračných pokladníc sa pomalu kráti čas na rozhodnutie organizácií, ktoré majú povinnosť registrovať tržby v hotovosti o ďalšom postupe. Najneskôr od 1.1.2011 budú mať za povinnosť používať pokladnicu, ktorá spĺňa nové technické požiadavky a parametre. Od tohto dátumu môžu používať pokladnicu, ktorou je elektronické registračné zariadenie vybavené ustanovenými technickými časťami alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

"Podľa zákona môže podnikateľ používať len takú pokladnicu, na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát, daňový úrad jej pridelil daňový kód pokladnice, je označená plombou a spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi," upozorňuje daňové riaditeľstvo.

Riešení v Qi podporujúce fiskálne tlačiarne sa v súčasnosti finalizuje a testuje. V súčasnom stave sú podporované fiskálne tlačiarne značky VAROS a HATES, o ďalších typoch sa v súčasnosti rokuje s ich dodávateľmi. Do ostrej prevádzky bude možné prejsť už od verzie 71.2, ktorá je plánovaná na jeseň 2010. Informácie o procese prechodu na nový spôsob registrácie tržieb v hotovosti Vám radi poskytnú naši konzultanti Qi.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec