Najlepší partneri QI boli ocenení na spoločnom stretnutí

22.02.2012 17:09

Kurdějov - Partnerská sieť spoločnosti DC Concept a.s. sa stretla nad zhodnotením minulého roku 2011 v Kurdějove. Stretnutie sa nieslo v duchu pozitívnych výsledkov predchádzajúceho roku a rozširovanie partnerskej siete o nových členov.

 

Stretávanie partnerov spoločnosti DC Concept a.s. sa stalo tradičnou platformou pre výmenu názorov a prezentáciu úspechov informačného systému QI. Inak tomu nebolo ani 22.februára 2012, keď sa celá partnerská sieť stretla, aby zhrnula výsledky roku 2011 a zároveň vo svojich radách privítala nových členov.

 

Partnerská sieť QI zhodnotila nielen ekonomické ukazovatele a výsledky plnenia obchodného plánu vytýčeného pre rok 2011, ale zároveň ocenila najlepších partnerov za ich výkony v minulom roku. Medzi Gold partnerov sa tentokrát zaradili spoločnosti Melzer, spol.s.r.o. a OR-NEXT spol.s.r.o.. Medzi Silver partnerov sa zaradili spoločnosti ARCON Solution s.r.o., M.I.S.S., spol.s.r.o., DCIT, s.r.o., ETOS SOFT s.r.o. a JR Group, s.r.o..

 

Mimo oceňovania partnerov boli na workshope podané všetkým zúčastením súhrnné informácie o hospodárení v minulom roku, ďalšie plány na rok 2012 a oboznámenie sa s pripravovanými akciami. Partneri boli tiež oboznámení s možnosťami ďalšieho vzdelávania sa, či už v obchodnej alebo v implementačnej sfére.

 

V neposlednej rade boli predstavení noví partneri QI, ktorí sa už stihli do partnerskej siete aktívne zapojiť. Ide o spoločnosti: AYZU s.r.o., it2b s.r.o., KAISER DATA s.r.o., lentea.com s.r.o. a Tectronik s.r.o.. Na záver bola predmetom stretnutia aj ukážka marketingovej stratégie spoločnosti DC Concept a.s. pre QI v roku 2012 a plánovaných noviniek a zmien v informačnom systéme QI.

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec