QI: Preverené! Aplikácie QI overené nezávislým audítorom

14.05.2012 13:58

Informačný systém QI vytvárame a aktualizujeme podľa platných právnych predpisov ČR. Správnosť aplikácií QI nechávame pravidelne posudzovať nezávislým audítorom.

 

Informačný systém QI bol overený 14.mája 2012. Audit overil plnenie povinností uložených zákonom o účtovníctve vo vedení účtovnej evidencie informačného systému QI v aplikáciách podvojného účtovníctva, financií, dlhodobý majetok a skladové hospodárstvo.  

 

Audit zahrňoval posúdenie správnosti programov a použitých postupov, bol prevedený v súlade so zákonom o auditoroch a Medzinárodnými auditorskými standardmi a súvisiacími aplikačnými doložkami Komory auditorov Českej republiky.

 

Audit potvrdil, že aplikácie informačného systému QI sú v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi sa predpismi platnými v ČR.

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec