Základný popis

 

Zameranie informačného systému Qi

Logo QiProdukt Qi nachádza uplatnenie ako komplexný informačný systém pre riadenie organizácií v oblastiach výroby, obchodu a služieb. Qi integruje aplikácie z kategórií systémov ERP, CRM, DMS, SCM, APS, e-aplikácií a ďalších. Štandartné aplikácie Qi sú usporiadané do referenčných modelov, ktoré v sebe združujú funkcie špecifické pre daný odbor činnosti. Sú pripravené referenčné modely pre riadenie obchodu, služieb, ekonomiky a výroby. Medzi najčastejšie dodávané moduly patrí:

 

 

Používanie a prispôsobenie informačného systému Qi

Všetky aplikácie Qi sú dostupné prostredníctvom klienta systému Windows alebo cez internet pomocou www prehliadača. Qi je viacjazyčný systém, ktorý dokáže komunikovať s jednotlivými užívateľmi v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, slovenčina, ruština, a ďalšie).

Systém Qi si môže prispôsobovať aj sám užívateľ a to užívateľskými definíciami triedení, filtrov, exportov, tlačových výstupov, ale tiež úpravou vzhľadu obrazovkových formulárov. Súčasťou systému je nástroj pre podporu a riadenie zmien informačného systému, ktorý dokonale dokumentuje všetky zmeny v systéme.

Implementačný alebo vývojový pracovník je schopný pomocou integrovaného vývojového nástroja Qi Builder rýchle prispôsobiť funkčnosť systému požiadavkám organizácie. To všetko v komfortnom grafickom prostredí aj bez znalosti a potreby programovania. Qi je jedným z mála produktov dodávaných s kompletným grafickým dátovým modelom.

Systém umožňuje, aby u jednotlivých užívateľov informačného systému prebiehal zákazkový vývoj aplikácií a pritom aby bolo možné kedykoľvek upgradovať štandartne dodávanú časť systému u všetkých zákazníkov na jednu verziu. Zákazková funkčnosť u jednotlivých zákazníkov je pritom buď celkom zachovaná alebo aj rozšírená o možnosti, ktoré prináša nová verzia.

 

Prínosy informačného systému Qi

So systémom Qi získate viac času pre riadenie Vašej spoločnosti, pretože Váš systém pracuje a vy o tom ani neviete. Je pripravený plniť Vaše požiadavky 365 dní v roku a 24 hodín denne. Skracuje vzdialenosť medzi Vami a informáciami, ktoré hľadáte. Zrýchľuje a skvalitňuje Vaše rozhodovanie. Systém Qi umožňuje, aby sa každý užívateľ pozeral na spoločné rovnaké dáta svojimi vlastnými očami. V systéme Qi sa dajú všetky úpravy či prispôsobenia vykonávať počas prevádzky celého systému, odpadá tak obrovská strata času pri nútených odstávkach systému spojených s rozbehom nových verzií. Viacvrstvová architektúra zaručuje vysokú odolnosť systému proti vonkajším negatívnym vplyvom a zabezpečuje absolútnu konzistenciu dát aj v prípadoch, keď je systém vystavený extrémnym podmienkam, ako je napríklad výpadok elektrického prúdu. Do systému Qi je integrovaný systém WorkFlow, ktorý Vám umožní riadiť vybrané pracovné procesy.

Systém Qi radikálne znižuje náklady v procese implementácie u zákazníka a zároveň ich znižuje aj pri následnom udržiavaní aktuálnej dokumentácie pre už nasadený systém, pretože analýzy procesov a konfigurácia pre zákazníka sa vykonáva nástrojmi vstavanými priamo do systému. Aj projektová dokumentácia sa tlačí vždy aktuálne priamo zo systému a v zvolenom jazyku. Ďalšie výrazné zníženie nákladov je možné dosiahnuť využitím možnosti ľahkej diaľkovej správy systému Qi cez Internet alebo cez bežné dátové linky.

Uloženie dát s minimálnou dátovou redundanciou, znižuje celkový objem uložených dát. Systém obsluhy je užívateľsky príjemný vďaka jednotnému spôsobu ovládania všetkých programových funkcií. Všetky obrazovkové formuláre sú jednotne usporiadané, čo prináša mnoho výhod, napr. úspory nákladov pri školení užívateľov, zníženie chybovosti obsluhy atď. Celkové náklady na obstaranie a následnú prevádzku systému (TCO) sú rádovo nižšie ako u konkurenčných produktov. Skrátka v histórii Vášho podniku neboli nikdy reakcie na potreby trhu také rýchle, ako môžu byť vďaka Qi. Riadenie Vašej výroby nebolo nikdy také operatívne, skladové zásoby neboli nikdy také nízke, Vaši zamestnanci neboli nikdy takí produktívni a Vaši zákazníci neboli nikdy takí spokojní ako môžu byť vďaka Qi.

Výrobca a partnerská sieť

Informačný systém Qi je vyvíjaný spoločnosťou DC Concept a je implementovaný len prostredníctvom implementačných partnerov. To vytvára obrovské, silné a skúsené zázemie vzájomne spolupracujúcich odborníkov na strane implementačných partnerov s odborníkmi na strane vývoja. Pracovníci implementačných partnerov sú spoločnosťou DC Concept pravidelne školení a testovaní. Výsledkom tohto prístupu je profesionálne poskytovanie produktu a zaistenie kvalitných služieb zákazníkom.

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec

VZDIALENÝ PRÍSTUP


 


  


Vzdialená pomoc