Personálne moduly Qi

V personálnych moduloch Qi sú obsiahnuté evidencie používané na riadenie ľudských zdrojov a na výpočet miezd. Moduly sú pravideľne aktualizované v súlade s platnou legislatívou.

 

Medzi personálne moduly patria: