Podporné moduly Qi

V podporných moduloch Qi sú zahrnuté funkčnosti používané na správu informačného systému a na prenosy dát v prípade organizácií so vzdialenými pobočkami.