Logistické moduly Qi

Logistické moduly Qi obsahujú všetky potrebné funkčnosti na podporu moderného rozhodovania v nákupných a predajných procesoch.

 

Obsahujú nasledujúce časti: