Ekonomické moduly Qi

V ekonomických moduloch sú k dispozícii evidencie používané na vedenie účtovníctva, financií a majetku. Moduly sú pravidelne aktualizované v súlade s platnou legislatívou.

 

Medzi ekonomické moduly patria: