Managerské moduly Qi

Managerské moduly Qi poskytujú efektívne nástroje na podporu rozhodovania stredného a najvyššieho vedenia spoločností.

 

Medzi managerské moduly patria nasledujúce časti: