Výrobné moduly Qi

Výrobné moduly obsahujú všetky evidencie a nástroje používané vo výrobných procesoch:

 

 

Základom je technický popis výrobku - kusovník. Umožňuje vytvoriť hierarchistický popis výrobku, kde jednotlivé materiály či podskupiny môžu byť použité viacnásobne. Štrukturované kusovníky je možné zobrazovať aj editovať v grafickej hierarchickej podobe. Každý uzol štrukturovaného kusovníka môže byť zviazaný so zodpovedajúcim technologickým postupom. Počet úrovní vnorenia kusovníka nie je obmedzený. Je možné vytvárať aj veľmi jednoduché jednoúrovňové kusovníky, pre ktoré sa v niektorých odboroch používa názov receptúra.

 

Komplex funkcií pre podporu výroby je doplnený aj o Katalógy komunálneho náradia a špeciálneho náradia.