Technická príprava výroby

Technologické postupy môžu byť buď popísané jednoducho alebo naopak veľmi podrobne s detailnými popismi jednotlivých operácií vykonávaných na výrobku, ktoré môžu byť ďalej členené na čiastkové kroky. Technologické postupy sú spravidla nadviazané na uzly štrukturovaného kusovníka výrobku. Pre ich tvorbu je možné využívať číselník typových operácií. Systém sa vyznačuje dôsledným oddelením technickej a výrobnej dokumentácie. Pre každú zákazku vzniká konkrétna sada dokumentácie, v ktorej môžu byť premietnuté povolené náhrady a zámeny (varianty). Všetky zmeny vykonávané v dokumentácii výrobku je možné podchytiť v rámci zmenového riadenia do knihy zmien. Popisy zmien v knihe zmien môžu byť nadviazané na kusovníky a technologické postupy. Platnosť zmeny závisí na stave procesu schvaľovania zmeny. Zmeny sú nadviazané na verzie jednotlivých produktov. Pre potreby výberových konaní je možné využiť nástroje pre simuláciu zaradenia zákazky do výroby, pre vygenerovanie všetkých predpokladaných nákladov na materiál, mzdy, kooperácie, výpočty termínov dodania a pod.