Skladové hospodárstvo

Modul SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO je určený pre komplexné riadenie hmotných tokov medzi jednotlivými skladmi, ktorých môže byť neobmedzené množstvo. Umožňuje vytváranie štatistík súvisiacich so všetkými pohybmi tovaru. Na každom sklade je možné sledovať príjmy, prevody, výdaje a stav zásob. Pre ocenenie skladových zásob možno použiť metódu FIFO alebo priemerné skladové ceny. Databáza skladových položiek môže obsahovať obchodný tovar, materiál pre výrobu, hotové výrobky, polotovary, atď. Stlačením jedného tlačidla možno zistiť okamžitý prehľad o stave zásob ktorejkoľvek skladovej položky hodnotovo i v kusoch, sledovať jej pokles pod limitné množstvo, blokované i rezervované množstvo a zobrazovať históriu pohybov všetkých skladových položiek (skladová karta). Pri zvolených druhoch tovaru je možné nastaviť detailné sledovanie jednotlivých kusov, sériových čísiel, šarží a pod. Súčasne umožňuje, vykonávať uzávierky a inventúry skladov a vytvárať všetky potrebné štatistické prehľady. Pri vystavovaní jednotlivých dokladov možno rešpektovať reálne oneskorenie finančného toku za tokom materiálu.