Mzdy

Modul MZDY umožňuje spracovanie všetkých druhov miezd vzhľadom na platnú legislatívu. Dátová základňa poskytuje údaje, týkajúce sa základných personálnych údajov zamestnanca a údajov o jeho pracovnoprávnom vzťahu. Spracovanie miezd je možné vykonávať hromadne alebo pre konkrétneho zamestnanca. Výpočet miezd je možné ľubovoľne opakovať. Pre kontrolu výpočtu je vytvorená podpora vo forme kontrolných zostáv a hlásení, upozorňujúcich na neštandardné postupy pri výpočte, prípadne na chybné spracovanie. Nie len že je k dispozícii dokonalá história spočítaných miezd, keď každý výpočet je možné znovu zopakovať, ale je možné vykonávať aj variantné simulácie výpočtu miezd pre budúce obdobie. Okrem možnosti definície vlastných zostáv existuje bohatá ponuka štandardných tlačových zostáv a výkazov pre poisťovne, rekapitulácií pre personálne a zamestnanecké útvary, podkladov pre finančnú učtáreň, zostáv zrážok a mnoho ďalších.